Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 

A TWINS Parkoló Kft., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja látogatóit a munkaterületeinek személyes, valamint a weboldalainak internetes látogatása során rögzített személyes adatok kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és tiszteletben tartja az Érintettek önrendelkezési jogát.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.

A tájékoztató érvényes: 2023.01.01 -től visszavonásig.

Kik vagyunk?

 

TWINS Parkoló Kft.

Címünk: 2220 Vecsés, Almáskert út 15.

 

Adatvédelmi felelős

Neve: Nagy Zoltán

Elérhetősége: info@twinsparkolo.hu

 

Alapelveink

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,
 • Amennyiben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

ADATFOLYAMATAINK

Alapelveink betartása mellett mindig a következő jogcímek valamelyikére hivatkozva rögzítjük személyes adatait:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 4. e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 5. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adataihoz alábbi esetek megkülönböztetésével férünk hozzá, vagy biztosítunk alapelveink betartása mellett hozzáférést harmadik fél számára.

 • Mi kezeljük adatát (adatkezelők vagyunk.)
 • Közösen kezeljük adatát harmadik féllel. (Közös adatkezelők vagyunk.)
 • Átadjuk személyes adatát független adatkezelő harmadik félnek,
 • Átadjuk személyes adatait adatfeldolgozónak.

Adathozzáférés eseteinek részletezése

1. Adatkezelők vagyunk

A weboldalunk látogatóinak személyes adatait űrlapjainkon keresztül rögzítjük alapelveinkkel összhangban,  az Ön hozzájárulása mellett. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdései esetén további tájékoztatást kérhet adatvédelmi felelősünktől. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Alábbi folyamatokban az Ön személyes adatainak kezelői vagyunk:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

1.      Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

2.      Szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

3.      Rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

4.      A látogatottság mérése,

5.      Egyéb, statisztikai célok

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

1.      IP cím

2.      a látogatás időpontja

3.      a meglátogatott aloldalak adatai,

4.      az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A Sütikezelésben foglaltak szerint

Első kapcsolatfelvétel e-mail útján

Az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

A cél megszűnésekor

Ajánlatkérés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Email cím

Adószám

Cégnév

Cím

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó telefonszáma

Terminálszám

Érkezés ideje

Távozás ideje

Amennyiben nem lesz üzleti kapcsolat, akkor 6 hónap elteltével egyéb esetben az üzleti kapcsolat végétől számított 8 év elteltével

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

teljes név,

eMail

Munkahelyének neve

A hírlevélről történő leiratkozásig

Ügyintézés, panasz nyilvántartás

észrevételre, panaszra válaszadás

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által megadott adat

A panasz beérkezésétől számított 5 évig

 

Társaságunk kijelenti, hogy egyetlen személyes adatokkal érintett folyamatában sem kezel közösen adatot más adatkezelőkkel.

2. Adatot adunk át Adatfeldolgozásra

Adatfeldolgozó neve

Adatvédelmi tájékoztató

Feldolgozás típusa

Google

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Tárhely szolgáltatás

Google

https://privacy.google.com/businesses/security/#?modal_active=none

Ajánlatkérések adatainak karbantartása

Google

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Cookie-k: Google LLC

Google

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Cookie-k: Google Analytics

Google

https://cloud.google.com/security/gdpr/

Levelezés, kapcsolattartás

Sendgrid

https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation/

Hírlevél küldés

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Weboldalunkkal kapcsolatos adatkezeléseinkhez

Hiperhivatkozások

Ez a weboldal tartalmaz hivatkozásokat (linkeket) az interneten található más weboldalakra. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi célból biztosítjuk, és a weboldalunkról elért hivatkozások tartalmáért nem vagyunk felelősek.

Amikor egy külső weboldalra mutató hivatkozásra kattint, elhagyja a weboldalunkat és a külső weboldal adatkezelési dokumentuma lesz irányadó. Nem tudjuk garantálni, hogy ezek a hivatkozások mindig működnek, és nincs ráhatásunk a hivatkozott weboldalak elérhetőségére, tartalmuk változására sem.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A harmadik féltől származó sütikről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat részletesen:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=huhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és elkéri az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik weboldalunkon nem tárolnak semmiféle személyes adatot, a tartalmukból nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa, vagy a látogató személyazonossága. A cookiek tárolása vagy a böngésző bezárásáig, vagy egy meghatározott időtartamig történik (részletesen az alkalmazott sütik táblázatában olvasható).

A weboldalon használt cookiekat Ön letilthatja, de ez hatással lehet a weboldal funkcionalitására éppúgy, mint más weboldalakon tett látogatásaira is.

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlapon alkalmazott sütik

Google sütik

A Google sütikről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 

Név

Leírás

Lejárat

Collect

Adatok küldése a Google Analytics-hez a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközökön és a marketing csatornákon keresztül.

Munkamenet

_ga

A _ga cookie az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhely látogatásokról.

2 év

_gid

Minden látogatott oldalra egyedi,  véletlenszerűen generált értéket tárol. Segítségével statisztika készíthető a felhasználók általi webhely látogatásokról.

1 nap

_gat

A _gat cookie a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel.

1 nap

r/collect

Adatokat gyűjt a megtekintett vagy kattintott hirdetések hatékonyságának mérésére, és célzott hirdetéseket jelenít meg

Munkamenet

NID

A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, melyet a Google arra használ, hogy emlékezzen az Ön preferenciáira, valamint egyéb információkra.

6 hónapMit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásával, annak kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Infotv. 6.§ (5) bekezdés, Eker tv. 13/A §, Számv tv. 169. § )

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.


Adattovábbítás 3. országba

A honlapon megadott adatokat nem továbbítjuk 3. országba.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Adatkezelő nem alkalmaz ilyet a honlap használata során.

Adatbiztonság

A Társaság egyéb adatkezelőkkel együtt, valamint az adatfeldolgozókra vonatkozóan intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. (GDPR 32. cikk)

A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, az adatokhoz hozzáférést munkakörhöz és jogosultsághoz köti, valamint a munkavállalók ezen adatok tekintetében titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni.

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást és nyilvántartást olyan számítógépes program segítségével végzi, amely garantálja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak azok férjenek hozzá (jelszóval, a belépés és a műveletek naplózásával, stb.), akiknek a feladataik (munkaköri kötelezettségük) ellátása során erre szükségük van.

A munkavégzés során, illetve a feldolgozás alatt lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyes adatokat tartalmazó iratokat az ügyintéző távozáskor minden esetben biztonságosan elzárva tart.

A Társaságnak biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaság intézkedésekkel biztosítja a következőket:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatóak,
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a székhelyén, illetve a bejegyzett telephelyein tárolja. Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

A GDPR 15. cikke alapján Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon. Így például: 

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni amennyiben: 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban került sor.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni, amennyiben:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára, amennyiben:

 1. a) az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Hatóság neve:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Címe:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

Honlap:

www.naih.hu

 

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele www.twinsparkolo.hu weboldal láblécén történik.

Amennyiben bármivel kapcsolatban kérdése, észrevétele, megjegyzése lenne, keresse adatvédelmi felelősünket!

Twins Reptéri Parkoló Ferihegy

Biztonságos parkolás Ferihegyen ingyenes transzferrel: Twins Parkoló a budapesti Liszt Ferenc reptérnél kedvező árakkal.

Navigáció

Parkolónk elérhetőségei

2220 Vecsés, Almáskert út 15.

© 2023 Twins Reptéri Parkoló - Minden jog fenntartva.

2220 Vecsés, Almáskert út 15.
A Twins Parkoló weblapján sütiket alkalmazunk a jobb felhasználói élmény, és anonim látogatottsági statisztikák gyűjtése érdekében.